Nyheter från BGR

Yrkeshögskoleutbildning för Kvalificerade 3D-printtekniker

Bilden visar 3 unga studenter som tittar på en pusselbit

Campus Värnamo och Tekniska högskolan i Jönköping, Jönköping University, startar en ny yrkeshögskoleutbildning för Kvalificerade 3D-printtekniker i höst. Det är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning för den kraftigt växande branschen inom 3D-printing. Det är en utbildning som leder till kompetenser för att arbeta med hela 3D-printprocessen, allt från konstruktion till efterarbete, samt kunna välja teknik och material ur ett hållbarhetsperspektiv. Kvalificerad 3D-printtekniker har beviljats tre starter.

Övriga utbildningar som startar i höst är: 3D-teknik, Fastighetsingenjör, Förskollärare, Produktionsutveckling, Sjuksköterska, Stödpedagog, Verktygsteknik och Webbutvecklare .NET.