Nyheter från BGR

Energipolitiskt samtal med Mats Green

Under måndagen samlades företagare och energibolag från Gnosjöregionen tillsammans med BGR för att ännu en gång diskutera energifrågan med riksdagsledamoten Mats Green från Moderaterna. Samtalet fördes på AD-plast AB i Anderstorp där vi före samtalet fick en rundvisning i deras imponerande lokaler. Under eftermiddagen återrapporterade Mats det han från mötet tidigare i vår tagit med sig tillbaka till Stockholm och företagen fick ge sin respons på det Mats hade att säga. Tydligt framkom att de missnöjen och utmaningar som företagen vid föregående möte framförde var fortsatt viktiga att diskutera och det bestämdes att BGR och Mats tidigt nästa år återigen ska samlas för att föra frågan vidare. Tack till alla företag för stort engagemang, tack till Mats Green och Moderaterna och ett stort tack till AD Plats som öppnade upp sina lokaler för oss.