Om BGRAB

VÅR VERKSAMHET

VÅR VERKSAMHET

Gemensamt tillväxtarbete

Business Gnosjöregion AB är en gemensam utvecklingsplattform för Gnosjöregionen: Värnamo, Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd. Vi arbetar med fyra fokusområden för att stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft.

Tillsammans satsar kommunerna och näringslivsbolagen i de fyra orterna på ett gemensamt tillväxtarbete. Utifrån Business Gnosjöregion AB vill man driva gemensamma utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och internationell konkurrenskraft för näringslivet.

Vi arbetar utifrån en gedigen behovsanalys som gjordes i Gnosjöregionen 2012. Den genomfördes genom ett stort antal workshops och möten mellan företagare, akademi och kommun. Ur behovsanalysen identifierade man fyra fokusområden som prioriterade för regionens tillväxt:

Fokusområden

KOMPETENS

Bilden visar en kvinna framför sin bärbara dator som håller i en lysande glödlampa

Att hitta en bra balans mellan näringlivets behov av kompetens och skolornas utbildningsprogram är viktigt för att skapa tillväxt.

INTERNATIONALISERING

Bilden visar träklossar som symboliserar människor, och ett grönt, runt jordklot

Vi ska underlätta för företagen att etablera och behålla affärskontakter i omvärlden.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Bilden visar en kvinna som pekar på ett stycke från en tidning

Vi ska bidra till en ökad kännedom hos våra företag om relevanta branschutvecklingar i omvärlden.

REGIONENS ATTRAKTIVITET

Bilden visar en människa som cyklar, bakgrunden är ur fokus

Boende, vägar och kommunikation – tillväxtfaktorer för regionen.