KVINNOR LEDER

KVINNOR LEDER

KVINNOR LEDER

Kvinnor Leder
Du som är kvinna och som är ägare eller vd i bolag med tillväxtfokus är välkommen att delta i BGR:s nätverk Kvinnor Leder.
Är du kvinna, entreprenör, företagare, vd?

Kvinnor Leder är lokala nätverk som har startats upp i hela Jönköpings län. Där skapar vi en attraktiv och kreativ mötesplats för dig som är kvinna och företagare. Vårt erbjudande innehåller bland annat affärsutveckling, strategi, inspiration och samverkan där du som företagare och ledare får växa.

Nätverket utgår från det lokala perspektivet och samverkar i aktuella aktiviteter över kommungränserna.

För mer information kontakta:

Ingalill Ebbesson, ingalill@entergislaved.se 

Anna Sandqvist, anna@varnamonaringsliv.se

Klicka på länken ovan för att läsa mer om kommande aktiviteter för Kvinnor Leder.
Det här får du som deltar

Värdefulla relationer

Starkt och utvecklande kontaktnät

Kunskapsutbyte med entreprenöriella och ledande kvinnor

Avslappnande och professionella mötesforum

Individuell nulägesanalys med alla deltagare

Inspirerande föreläsningar med aktuella teman