KVINNOR LEDER

KVINNOR LEDER

KVINNOR LEDER

Kvinnor Leder
Du som är kvinna och i en ledande position i bolag med tillväxtfokus är välkommen att delta i något av BGR:s nätverk Kvinnor Leder och Kvinnor Leder Växtkraft.
Är du kvinna, entreprenör, företagare, vd?

Kvinnor Leder är lokala nätverk som har startats upp i hela Jönköpings län. Där skapar vi en attraktiv och kreativ mötesplats för dig som är kvinna och företagare. Vårt erbjudande innehåller bland annat affärsutveckling, strategi, inspiration och samverkan där du som företagare och ledare får växa.

Nätverket utgår från det lokala perspektivet och samverkar i aktuella aktiviteter över kommungränserna.

För mer information kontakta:

Ingalill Ebbesson, ingalill@entergislaved.se 

Anna Sandqvist, anna@varnamonaringsliv.se

Kvinnor Leder Växtkraft

Våren 2022 startades nätverket för kvinnor som är VD/ägare på våra företag.

Nu har vi tagit nästa steg och startar ett nätverk för dig som är kvinna i ledande position men som inte är VD eller ägare. Precis som i vårt första nätverk så har du en vilja att utvecklas och ta nästa steg i yrkeslivet.

Nätverket är kostnadsfritt första året och vänder sig till dig som är verksam i någon av våra fyra kommuner Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo.

För mer information kontakta:

Ingalill Ebbesson, ingalill@entergislaved.se

Anna Sandqvist, anna@varnamonaringsliv.se

Klicka på länken ovan för att läsa mer om kommande aktiviteter för Kvinnor Leder.
Det här får du som deltar

Värdefulla relationer

Starkt och utvecklande kontaktnät

Kunskapsutbyte med entreprenöriella och ledande kvinnor

Avslappnande och professionella mötesforum

Individuell nulägesanalys med alla deltagare

Inspirerande föreläsningar med aktuella teman