IMG_3642
Om Business Gnosjöregion AB

Business Gnosjöregion AB bildades i maj 2015. Det är en gemensam utvecklingsplattform för Gnosjöregionen: Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö. Redan 2012 gjordes en omfattande behovsanalys i Gnosjöregionen för att förbättra näringslivets konkurrensmöjligheter. Utifrån behovsanalysen konstaterade kommunerna att man borde göra en gemensam satsning för regionens tillväxt.

Tillsammans satsar kommunerna och näringslivsbolagen i de fyra orterna nu på ett gemensamt tillväxtarbete. Utifrån Business Gnosjöregion AB vill man driva gemensamma utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och internationell konkurrenskraft för näringslivet. Inriktningen är bland annat innovation och entreprenörskap samt digitalisering.

Bolaget initierades och ägs helt av Gnosjöregionens Näringslivsråd där representanter för de fyra kommunerna och näringslivsbolag/-föreningar ingår.

Syftet är att samverka och skapa bättre samordning med bibehållen lokal förankring vad beträffar näringslivsfrågorna i Gnosjöregionen. Medfinansiärer är bland annat kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd.

Inger Elmståhl
Styrelseordförande
inger.elmstahl@gmail.com

Anki Hansson
Ledning
​anki@varnamonaringsliv.se

Anki ingår i BGR ledningsgrupp. Inriktning Omvärldsbevakning och Attraktiv region. Hon är även näringslivschef för Värnamo Näringsliv AB.

Niclas Hiljemark
Ledning
niclas@entergislaved.se

Niclas ingår i BGR ledningsgrupp. Inriktning Attraktiv Region och Kompetens. Han är även näringslivschef i Gislaved och VD för Enter Gislaved AB.

Johan Thorsell
Ledning
​johan.thorsell@vaggeryd.se

Johan ingår i BGR Ledningsgrupp. Han är även näringslivschef  för Vaggeryds Näringsliv AB.

Eric Liljendahl
Ledning
eric.liljendahl@gnosjo.se

Eric ingår i BGR Ledningsgrupp. Inriktning Kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Han är även näringslivschef för Gnosjö kommun.