Nyheter från BGR

Välkommen på en inspirerande föreläsning med Eva Hamilton

Du som medlem i något av Business Gnosjöregionens nätverk Kvinnor Leder, Kvinnor Leder Växtkraft, HR eller Hållbarhetsnätverket får en exklusiv inbjudan till en inspirerande föreläsning med Eva Hamilton och nätverksträff. Träffen är gratis för dig som medlem i BGR:s nätverkoch du får förtur på din plats. Den 8/8 släpper vi platser till resterande näringsliv i Gnosjöregionen. 

Temat för föreläsningen är ”Förändring går liksom inte över”.