KVINNOR LEDER

HÅLLBARHETSNÄTVERK BGR

HÅLLBARHETSNÄTVERK BGR

Hållbarhetsnätverk BGR
Det finns en tydlig trend att det efterfrågas nätverk för hållbarhetsfrågor. Därför har vi inom Business Gnosjöregion startat upp Hållbarhetsnätverk BGR.

Hållbarhet är ett område där kraven är höga men tydligheten låg. Vad menas egentligen med hållbarhet? Hur gör man analyser, och kan man verkligen göra hållbarhet till en affärsidé? Det är många frågor som dyker upp och vi vill genom Hållbarhetsnätverk BGR hjälpa er att hitta svaren.

Syftet med Hållbarhetsnätverket är att främja inspiration, kunskapsutbyte och samordna aktiviteter inom hållbarhetsarbetet för att skapa mervärde och framtida synergier för företag och hela GGVV regionen. Som deltagare i BGR’s hållbarhetsnätverk får du ta del av ett smörgårdsbord av workshops, träffar och föreläsningar kring ämnet hållbarhet. Vissa anordnade av BGR, andra av olika aktörer runt om i regionen.
Har du frågor?
Har du frågor eller funderingar om Hållbarhetsnätverk BGR kontakta:

Ottilia Andersson, ottilia@varnamonaringsliv.se