KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KOMPETENS-FÖRSÖRJNING

Skapar och samordnar mötesplatser

Business Gnosjöregion AB bidrar till att skapa och samordna mötesplatser samt att hålla en aktiv dialog mellan näringslivet och de utbildningsaktörer som verkar i regionen.
Kvinnor Leder

Kvinnor Leder är en attraktiv och kreativ mötesplats för dig som är kvinna i ledande position.

Personalchefsnätverk

Personalchefsnätverket är en mötesplats och ett verktyg för dig som arbetar med personalfrågor i Gnosjöregionen.

Kompetensutveckling Småland

Kompetensutveckling Småland syftar till att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling, vilket ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företagen samt öka den småländska industrins konkurrenskraft