KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KOMPETENS-FÖRSÖRJNING

Skapar och samordnar mötesplatser

Business Gnosjöregion AB bidrar till att skapa och samordna mötesplatser samt att hålla en aktiv dialog mellan näringslivet och de utbildningsaktörer som verkar i regionen.
Emigration Express

Emigration Express är ett koncept för att rekrytera kompetens från andra länder.

Personalchefsnätverk

Personalchefsnätverket är en mötesplats och ett verktyg för dig som arbetar med personalfrågor i Gnosjöregionen.