Nyheter från BGR

Kompetensutveckling Småland

Avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Finansieras av Europeiska socialfonden.