Kompetensutveckling Småland

KOMPETENSUTVECKLING SMÅLAND

KOMPETENSUTVECKLING SMÅLAND

Kompetensutveckling Småland
Kompetensutveckling Småland syftar till att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling vilket ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företagen samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

 

Målgruppen för projektet är anställda och företagare hos ca 100 företag inom tillverkningsindustrin och bland leverantörerna till dem, i Jönköpings och Kronobergs län.

 

Projektet pågår 2021-01-11 till 2023-02-12

REACT-EU Kompetensutveckling Småland
REACT-EU-projektet är en fortsättning på och utveckling av Kompetensutveckling Småland och syftar till att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling, vilken ska bidra till att män och kvinnor anställda inom tillverkningsindustrin utvecklas kompetensmässigt inom områden uppkomna av pandemins konsekvenser.

 

Målgruppen är anställda och företagare hos ca 80 företag inom tillverkningsindustrin och bland leverantörerna till dem, i Jönköpings och Kronobergs län, och som har ett kompetensgap som uppstått som en följd av pandemins konsekvenser.

 

Projektet pågår 2022-05-02 till 2023-04-30

Har du frågor?
Har du frågor eller funderingar om Kompetensutveckling Småland kontakta:

Anna Sandqvist, anna@varnamonaringsliv.se

Eller läs mer här.