KVINNOR LEDER

KVINNOR LEDER

KVINNOR LEDER

Kommande aktiviteter
Regional träff: Tema inom strategi & styrelse

Datum: 21 november

Mer information kommer

Kommande träffar – Save the dates!

Regionala träffar:
21 november – Tema inom strategi & styrelse
Gnosjöregionen: