dsa, Nyheter från BGR

Samlad information om Covid-19

Bilden visar en man med munskydd som tittar på sin telefon under coronapandemin

Här har vi samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19. Längre ner på sidan hittar du också Gislaveds Kommuns stödpaket till näringslivet med anledning av Covid -19.

Myndigheternas sammanställning av stöd

Det har redan lanserats ett antal stödinsatser för bolag som fått sin verksamhet drabbad av covid-19.
Bästa sammanställningen är skapad av Verksamt.se, en portalsida ägd av Skatteverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket. Följer ni länken kommer ni inte missa något gällande statliga stöd under denna period.

Till sammanställningen

Almis Brygglån

Almis Brygglån – nytt lån för företag som drabbas av coronakrisen

Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som nu behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för företag lanseras nu Almis Brygglån, den nya låneformen är ett resultat av att regeringen den 20 mars meddelade att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor. Lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation som till exempel möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd från start.

Mer information om Brygglånet finns här

Kommunalt stödpaket till näringslivet

Nedan följer beslut som är tagna i Gislaveds kommun och riktade till näringslivet.

 • Tekniska skjuter på inbetalningsdatum för vatten och avlopp till den 30/11
 • Bygg- och miljö skjuter på inbetalningsdatum, betaldag blir den 30/11 för:
  – Tillstånds- och tillsynsavgifter
  – Miljöbalken
  – Plan- och bygglagen
  – Receptfria läkemedelskontroller
  – Alkohollagen
  – Tobakslagen
 • Bygg- och miljö gör inga tillsynsbesök ute på företag, skickar ut information i stället
 • Möjlighet för uteservering på allmän platsmark för restauranger tidigareläggs
 • Bokningar i fritids- och folkhälsoförvaltningens lokaler kan avbokas utan avbokningsavgift
 • Gislavedshus kommer vid förfrågan från hyresgäst vara medhjälplig och ta fram en betalningsplan för hyra, alla ärenden behandlas från fall till fall

Är du i behov av hjälp, tveka inte att kontakta Enter Gislaved, kontaktuppgifter hittar du här.

Region Jönköpings län, Företagsjouren

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet. I Jönköpings län samordnas detta av Region Jönköpings län i samverkan med bland annat Almi, Företagsjouren och Science Park. Du som företagare eller entreprenör kan kontakta vem som helst av oss. Vi lotsar dig vidare till rätt stöd.

Läs mer här

Information från kommunerna