Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bgrab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Kontakta oss om du upplever hinder
Kontakta oss om du hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala webbupplevelse och service du har rätt till.

Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post till info@jianisk8.sg-host.com
ring 0371-806 00

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bgr.se.
Senaste bedömningen gjordes den 2 april 2020.